poniedziałek, 9 czerwca 2014

Stanisław Leszczyński Rex - Wystawa/ Exhibition (I)

 
Stanisław Leszczyński

 
Król Stanisław Leszczyński w Gdańsku 1733-1734 to tytuł najnowszej wystawy czasowej, którą możemy oglądać w Ratuszu Głównego Miasta będącego oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

King Stanisław Leszczyński in Gdańsk 1733-1734 is the title of the latest exhibition, which can be seen in the Main Town Hall, which is a branch of the Historical Museum of Gdańsk.

  Tematyka wystawy dotyka trudnego czasu gdańskiej historii, czasu oblężenia i kapitulacji miasta. W latach 1733–1738 miejsce miała wojna o sukcesję polską, w której głównymi bohaterami byli rywalizujący o koronę Stanisław Leszczyński i August III Sas. Zwolennikami Augusta byli Saksończycy, Rosjanie i Austriacy, Leszczyńskiego - Francuzi i Hiszpanie. Nie ma sensu rozpisywać się tu o całym konflikcie. Wystarczy wspomnieć, że w roku 1734 Leszczyński uciekł ze zdobytej przez wojska rosyjskie Warszawy do Gdańska. Na miejscu oczekiwał na pomoc sił francuskich, które wprawdzie przybyły, choć nie w ilościach pozwalających na zdobycie przewagi w konflikcie. Oblężenie ostatecznie skończyło się przegraną z wojskami rosyjskimi i licznymi stratami w ludności i zabudowie Gdańska.

The subject matter of the exhibition touches a difficult time in Gdansk history, the siege and surrender of the city. In years 1733–1738 was a war of the Polish Succession, in which the main characters were Stanisław Leszczyński and Augustus III. Augustus supporters were Saxons, Russians and Austrians, Leszczynski - French and Spanish. There is no point to write here about the whole conflict. Just to mention that in 1734 Leszczynski escaped from Warsaw acquired by the Russian army to Gdańsk. Here he waited for the help of French forces which came, though not in such volumes as to gain advantage in the conflict. The siege finally ended with the defeat of Leszczyński's supporters  and numerous losses in population and buildings of Gdańsk.


August II
  

Sama wystawa nie skupia się wyłącznie na wyżej wspomnianych latach. Dużo miejsca poświęcono życiorysowi króla i całości konfliktu. Zwiedzanie zaczyna się od dziedzińca, na którym zaaranżowano scenę walki w wykonaniu wojsk francuskich w mundurach regimentu Perigord.

The exhibition doesn't focus only on the aforementioned years. Much space is devoted to life of the king and the whole conflict. Tour begins with a courtyard where arranged fight scene performed by French troops in uniform regiment Perigord.

fot. Jerzy Gajewicz

Z dziedzińca przechodzimy do sal prezentujących właściwe eksponaty. W pierwszej sali zaprezentowano dramatis personae, europejskich królów i gdańskich burmistrzów. Druga i trzecia sala to mapy, broń, ryciny, listy, modele okrętów i trochę multimediów. Wszystko pod znakiem wojskowości. Kolejna sala, Kamlaria, to przede wszystkim przedmioty codziennego użytku wykopane w Gdańsku i okolicach. Z Kamlarii przechodzimy do Depozytu, w którym zaprezentowano liczne numizmaty. Ostatnia sala, największa, to głównie malarstwo i ponownie przedmioty codziennego użytku, ale tym razem prawdziwie luksusowe. Uwagę zwraca przede wszystkim koń z pleksi, na którym wyeksponowano czaprak i podpierśnik.

From the courtyard we go to the exhibition rooms presenting the actual exhibits. In the first room are presented the dramatis personae - European kings and mayors of Gdańsk. The second and third room are full of maps, weapons, engravings, letters, model ships and some multimedia. Everything concern military and war. Another room contain utilitarian objects excavated in Gdańsk and the surrounding area. Next room is Depository, which presented a number of coins. The last room, the largest, contain mainly paintings and utilitarian objects again, but this time luxurious. Attention is attracted by  acrylic horse, which exposed caparison and breastplate.
Maria Leszczyńska jako Junona, G. Coustou

 Wystawa powinna trafić szczególnie do fanów malarstwa i grafiki, bo ta dziedzina sztuki jest tam bogato reprezentowana. Ciekawe eksponaty znajdą dla siebie także miłośnicy broni i rzemiosła, choć ci ostatni w mniejszym stopniu. Nie sposób też nie wspomnieć o eleganckiej scenografii. Wystawa z całą pewnością jest godna polecenia i można ją oglądać do 2 listopada :) W następnym poście krótko o wydarzeniach towarzyszących wystawie.

The exhibition will go especially to fans of paintings and engravings, because this field of art is richly represented there. Interesting objects can be find by the weapons and craft lovers, although the second in a minor extent. Not to mention an elegant set. The exhibition is recommendable and you can look over until november 2 :) Next post will be dedicated to the events accompanying the exhibition.


2 komentarze:

  1. Dziękuję za relację i wyraziste zdjęcia :)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. dziękuję, w zasadzie jestem w pozytywnym szoku, że te zdjęcia w ogóle wyszły biorąc pod uwagę, w jakim pośpiechu je robiłam :)

      Usuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...