czwartek, 29 maja 2014

Jean-Baptiste Siméon Chardin


Kobieta pijąca herbatę / Lady Taking Tea, 1735

Chardin (1699-1779), Francuz, malarz, indywidualista. Słynie przede wszystkim ze swych mistrzowskich martwych natur, tematu niezbyt chętnie podejmowanego przez rokokowych artystów. Denis Diderot, filozof, krytyk sztuki i wielki wielbiciel twórczości Chardina pisał o nim w swoim Salonie roku 1764: W samą porę zjawiasz się, Chardinie, ukoisz mój wzrok, śmiertelnie zraniony wytworami twojego kolegi, Challe'a. Przychodzisz, wielki czarodzieju, z Twoimi milczącymi kompozycjami! Niech przemówią do artysty! Powiedzą nu wszystko o naśladowaniu natury, wiedzy o barwach, o harmonii! Jakże powietrze krąży wokół tych przedmiotów!
Jednak nie o martwych naturach będzie ten wpis (im się należy osobny post!), a o... strojach oczywiście Nie znam malarza z tego okresu, który oddałby piękniej otaczającą go codzienność. Tutaj nie ma finezyjnie upozowanych dam, fantazyjnych strojów i rozbudowanej symboliki, są za to kobiety w codziennych, prostych ubraniach, wykonujące codzienne, proste czynności. Obrazy tchną autentycznością i są świetnym źródłem dla osób chcących odtwarzać XVIII-wieczną biedę i stany średnie.

Chardin (1699-1779), Frenchman, painter, individualist. Well known for his master still lifes, a theme which wasn't very popular among Rococo artists. Denis Diderot, philosopher, art critic and a great admirer of Chardin wrote about him in one of his Salons : You come just in time, Chardin, to refresh my eyes after your colleague Challe mortally wounded them. Here you are again, great magician, with your silent arrangements! How eloquently they speak to the artist! How much they have to tell about a imitation of nature, the science of color and harmony! How freely the air circulates around your objects!
However, I don't want to write here abour still lifes (they deserve for a separate post!), I want to write about... costume of course I don't know the painter of this period, who would express everyday life in more beautiful way. There are no delicately posed ladies, fancy costumes and elaborate symbolism, but there are women in everyday, simple clothes, doing everyday simple tasks. Images exude with authenticity and are a great resource for people who want to make the18th century poverty and middle classes.

Dziewczyna obierająca rzepę Woman Cleaning Turnips, 1739

Praczka / The Laundry Woman, c. 1735Dostawczyni / The Provider, 1739
Pomywaczka / The Scullery Maid 1738

Troskliwa pielęgniarka / The Attentive Nurse, 1738

Modlitwa przed posiłkiem / The Prayer before Meal, 1744

Na powyższych obrazach widać wyraźnie jaki zestaw był popularny u służby - spódnica, koszula, prosty w kroju żakiet/bedgown, fartuch, fichu i czepek. 

Above we can see clearly what was popular outfit for maid servants - skirt, shirt, simple cut bedgown, apron, fichu and cap.

Kobieta pieczętująca list / Lady Sealing a Letter, c. 1738
Piękne, pasiaste pet-en-l'air, być może niedługo będę chodziła w podobnym.

Beautifull, striped pet-en-'air, maybe I will have similar.


Dziewczynka grająca w kometkę / Girl with Racket and Shuttlecock c. 1740

Nożyczki zawieszone przy pasku pojawiają się na wielu przedstawieniach. Nawet taki drobiazg świadczy o "codziennym" charakterze obrazów.

Scissors hanging on the belt appears on many paintings. Such little things are evidence of "everyday" nature of the images.

Chłopiec bawiący się bączkiem /
Boy with a Top, c. 1735
Czy rzecz wystająca z szuflady to obsadka z kredą?

What is that thing sticking out from a drower? Sort of penholder?


Pracowita matka / The Laborious Mother, c. 1740

Poranna toaleta / The Morning toilet, 1734

Hafciarka / The Embroiderer, 1733-44

Hacele / The Game of Knucklebones (Les Osselets), 1734
Scissors!

Dobra edukacja / The Good Education, c. 1753


Ptasie organy / La Serinette (the bird organ), 1751

Co myślicie o modzie przedstawionej przez Chardina?

What do you think about fashion depicted by Chardin?

niedziela, 11 maja 2014

New accessories - quilted bumpad and garters


fot. Łukasz Gerwatowski

Wiosna zawsze szybko mi mija, na tyle szybko, że nie zorientowałam się, że od ostatniego wpisu minął ponad miesiąc. Ale nie leniłam się! Udało mi ukończyć trzy kolejne drobiazgi z listy rzeczy do zrobienia - fartuszek (prosty, jeszcze bez haftów), poduszkę powiększającą części zadnie i podwiązki. Poza fartuszkiem, który chyba trudno zepsuć, mam do tych wyrobów kilka ale. Z pikowanej poduszki pod spódnicę mogłabym być bardzo zadowolona, gdyby nie jeden drobiazg - poducha w zasadzie nie spełnia swojej funkcji. Owszem, dodaje odrobinę objętości, ale nie tak jakbym chciała. Problem zapewne leży w tym, że jako wypełnienie dałam tylko jedną warstwę wełnianej waty. Mogłam też zrobić ją szerszą i dać wtedy więcej zakładek. Robi się ją jednak szybko i przyjemnie, więc należy się spodziewać wersji ulepszonej.

Spring always passes quickly for me, so quick that I didn't realized that the last note was over a month ago. But I wasn't lazy! I completed three more accessories from the list of things-to-do - apron (simple, yet without embroidery), quilted pillow expanding backside and garters. Exept apron, which I think it is difficult to mess up, there is few snags about these products. With quilted pillow I could be satisfied, if not one little thing - pillow basically does not fulfill its function. Yes, it adds a bit of volume, but not like I wanted to. The problem probably lies in the fact that as a filling I gave only one layer of cotton wool. Work on this pillow was easy and pleasant, so you should expect new, better version.

fot. Łukasz Gerwatowski


Podwiązki z kolei spełniają swoją funkcję, ale... No jakoś tak... Czego innego oczekiwałam. Z całości podoba mi się tylko napis w banderoli. Koniec. Ptaszki, gałązki, zestawienie kolorystyczne, technologia wykonania, wymiary (niby wzorowane na zabytku - 90 cm, ale w efekcie moim zdaniem trochę za duże) są do poprawy. Napis Ma devise est de vous aime / es de ne jamais changer (Moją dewizą jest kochać cię / to nigdy się nie zmieni).

fot. Łukasz Gerwatowski


Garter, in turn, fulfill their function, but ... Well... I was expecting something else. I like only the inscription in the band. That's all. Birds, twigs, combination of colors, the technology, dimensions (modeled on the antique garters - 90 cm, but as a result they are a little too big) are to improve. Inscription is in french - Ma devise est de vous aime / es de ne jamais changer (My motto is to love you / It will never change).


18th century french garters, MFA Boston


Przy okazji nie mogę pojąć jak można było nosić podwiązkę nad kolanem. Żeby nie zsunęła się razem ze śliską pończochą musiałaby być zawiązana dość mocno (w końcu udo jest szersze niż kolano), a to oznacza odcięcie dopływu krwi do łydki. Jeśli jednak komuś marzą się podwiązki-nad-kolanem w których można wytrzymać dzień bez utraty czucia w nogach rozwiązaniem na pewno są nieco bardziej skomplikowane podwiązki na sprężynkach.
Jakby nie było i poduszka i podwiązki będą w użyciu. 

By the way, I can't understand how they could wear a garter above the knee. The thigh is wider than the knee, so garters should be tied tight, and that means cutting off the blood supply to the calf. But if someone is dreaming about a garter-over-the-knee the option is a bit more complicated garters with springs.
Besides those little difficulties pillow and garter will be in use.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...