piątek, 12 lipca 2013

Baltic Sail 2013


fot. Ola Piotrowska

Początek lipca w Gdańsku upłynął pod znakiem 17. edycji przeuroczej imprezy żeglarskiej Baltic Sail. Do miasta przypłynęło mnóstwo ładnych jednostek, były konkursy, koncerty, stragany z dobrem wszelakim, chleb ze smalcem i tym podobne nieodłączne elementy takich festiwali. Ale było też coś więcej. Po raz drugi pojawiła się grupa Garnison Danzig do której należę, a która w tym roku za zadanie miała zorganizowanie historycznej części imprezy. Wyszło okazalej niż w ubiegłym roku, mieliśmy historyczne obozowisko udostępnione zwiedzającym, namiastkę balu w Dworze Artusa, bitwa była jednym z głównych punktów programu, a na zaproszenia odpowiedzieli rekonstruktorzy zarówno z Polski, jak i z zagranicy - Niemiecka dzielnica z Moskwy, Reduta z Rygi, Storm z Moskwy, Garnizon Narwy z Estonii, Garnizon Częstochowa i Biały Orzeł z Gdańska. Odtwarzane były realia Wielkiej Wojny Północnej, a na ulicach można było spotkać Rosjan, Szwedów (w rzeczywistości też Rosjan), Polaków i Prusaków z wszystkich warstw społecznych - od ulicznych handlarek i luksusowych kurtyzan (wielki ukłon z mojej strony dla aktorstwa Marty), przez kaprów, regularne wojsko, aż do wyższych sfer. Ale żadne słowa nie oddadzą klimatu lepiej niż zdjęcia :) 

camp drowning in flowers 

mornings
fot. Dariusz Słowikowski

nights
fot. Arkadiusz Czarnecki

                         

fot. Jacek Ożóg


free time on the deck of Libava
fot. Arkadiusz Czarnecki

fot. Tadeusz Kryszyłowicz


fot. Jacek Ożóg

fot. Jacek Ożóg

Wywoływacze Deischa i handlarka trocinami :D
fot. Beata Popiołek

   

Beginning of July in Gdansk passed in the shadow of 17th edition of the charming Baltic Sail. To the city arrive a lot of pretty units. There were competitions, concerts, stalls selling all manner of good, bread with lard and stuff typical for such festivals. But there was also something more. For the second time there was a group of Garnison Danzig to which I belong, and which had the task of organizing the historical part of the event. It was bigger thing than last year, we had a historic camp open to visitors, substitute of a ball in Artus Court, the battle was one of the main points of the program and for the invitations responded reenactors both Polish and foreign - German district from Moscow, Redoubt from Riga, Storm from Moscow, Garrison of Narva in Estonia, Czestochowa Garrison and White Eagle from Gdansk. We were recreating the realities of the Great Northern War - on the streets you could meet Russians, Swedes (in fact, also the Russians), Poles and Prussians from all levels of society - from street tradeswoman selling sawdust and luxury courtesans (big respect from me for Marta's acting), corsairs, regular army, to the upper classes. But no words would give climate better than the pictures :)

fot. Beata Popiołek

100 twarzy Bagrita (tutaj akurat prezentuje brak twarzy)/ 100 faces of Bargit (here without face)

Rosyjscy Szwedzi :)

Amelia której strojów nie sposób zliczyć :)/ Amelia and her gowns... :)
W mojej prywatnej opinii najlepszy strój męski na BS/ Best man uniform on BS
fot. Jacek Ożóg

                        


fot. Maciej Żuchowskifot. Krzysztof Kucharski


przed bitwa/before the battle
fot. Jacek Ożóg

fot. Jacek Ożóg
fot. Tadeusz Kryszyłowicz
jeszcze chwila do bitwy/ still before the battle
fot. Jacek Ożóg
and here we go!
fot. Ola Piotrowska

fot. Jacek Ożóg


fot. Jacek Ożóg

fot. Jacek Ożóg
fot. Jacek Ożóg

fot. Jacek Ożóg

Było tak wiele wspaniałych zdjęć, że wybór był szalenie trudny...
Więcej zdjęć autorstwa Jacka Ożoga można znaleźć tutaj
There were so many great photos I coudn't decide...
More pictures made by Jacek Ożóg you can find here

3 komentarze:

  1. Link nie działa. A czemu ten strój uważasz za najlepszy?

    OdpowiedzUsuń
  2. no tak, trzeba być zarejestrowanym na fejsie :( a strój najlepszy, bo szanowny kolega Bagrit wyglądał w nim najgodniej :D

    OdpowiedzUsuń
  3. A no tak... A zestrojem to racja samo jego posiadanie to jeszcze nie sztuka.

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...