sobota, 21 czerwca 2014

Pierwsza rocznica / First anniversary


Ha, udało mi się nie przegapić! :) Rok minął odkąd pomysł stworzenia swojego malutkiego miejsca w sieci przerodził się w rzeczywistość. Wyznaczyłam sobie wtedy z grubsza kurs i chyba mogę podejść do pierwszych podsumowań. Jak wyobrażałam sobie tego bloga? Oddajmy głos mnie samej sprzed roku:

Oby tylko starczyło mi wytrwałości w jego tworzeniu, bo tematów nie powinno zabraknąć - rekonstrukcja historyczna, rękodzieło, szeroko pojęta sztuka i moje miejsce na ziemi, czyli Gdańsk. Głównie jednak rekonstrukcja, cywilna i kobieca, barokowa i empirowa, pełna koronek, falbanek, kwiatków, tasiemek, hafcików i wszystkiego tego, wokół czego kręcił się ówczesny kobiecy świat. Ale żeby też nie było zbyt słodko i lukrowato - będzie też o broni, militariach różnorakich i bezkrwawym strzelaniu (do Francuzów i do ptaków).

Rękodzieło - jest. Sztuka - jest. Gdańsk, w o wiele mniejszym stopniu niż zamierzałam, ale jest. Tasiemki, hafciki, kwiatki też są w ilościach hurtowych. Broń i militaria? Tu zdecydowanie poległam. Jeden, samotny post poświęcony ładownicy. Nie robiłabym z tego wielkiego halo, ale w końcu nazwa bloga zobowiązuje. Niniejszym obiecuję poprawę, przynajmniej jeśli chodzi o myślistwo :)

with flintlock but without laces

Ha, I managed not to forget! :) Year has passed since my idea about ​​creating a tiny places on the Internet turned into a reality. I set myself a course and I think I can make the first summaries. What was I thinking and imagine then? Well, look what I wrote a year ago:

"I just hope I will have enough persistence in its development, because for sure I won't run out of subjects to write about - reenacting, craft, art, and my personal place on earth - Gdańsk. Mostly, however, I will focus on reenactment, civil and feminine, baroque and empire, full of laces, ruffles, flowers, ribbons, embroidery and all that women's stuff. However guns, militaries, uniforms and bloodless shooting (to the Frenchmen and birds) also will find their place here."  

Craft - done, art - done. Gdańsk, not as much posts as I wanted, but I can also check it off. Laces, ruffles, ribbons are here in huge quantities.  Guns and stuff? Well, I goofed up this point. One, lonely post dedicated to cartrige. I would't make a fuss about that but the name of blog oblige. I promise I will improve it, at least when it comes to hunting stuff :)


part of new apron

O kierunku w którym blog zdryfował najlepiej mówią etykiety, na szaloną ilość 31 postów 21 dotyczy XVIII wieku a 11 - akcesoriów. Biedny empir od którego zaczynałam popadł w lekkie zapomnienie i chyba na drugim miejscu już zostanie. Ale coś się kończy, coś się zaczyna. W tym roku zaczęłam w końcu oglądać Downton Abbey i doznałam nieodwracalnych szkód na umyśle - dojrzewam powoli do sprawienia sobie wieczorowej sukni na lata 1910-1920. Czyż nie są obłędne? Niepokoję się tylko, czy będą mi pasować do figury.

pinterest.com

Labels say much about a direction the blog is heading. For a crazy amount of 31 posts 21 concerns about the eighteenth century and 11 - accessories. Poor empir from which I started my historical journey is sligtly forgoten. But something ends, something begins. This year I finally started to watch Downton Abbey and I get irreversible damage of my mind - I slowly start to think about an evening dress for the years 1910-1920. Aren't they awesome? I worry only if they fit to figure.


Na koniec silne postanowienie na kolejny rok  - zmiana proporcji. Haftować mogę tyle samo, ale koniecznie i bezwzględnie muszę więcej szyć. Marzy mi się mieć strój o którym mogłabym powiedzieć, że wykonałam go w stu procentach samodzielnie. Polecicie mi dobrego manekina na początek? ;)

At the end of a strong resolution for next year - I can embroider the same, but I need to sew more! Much more. I dream to have a dress which I could say that I made it 100% by myself.

happy me (between two other happy girls) ^^

Ogromnie dziękuję wszystkim za zaglądanie tutaj i dziękuję tym, którzy zostawiają komentarze (baaaardzo mnie to mobilizuje do pisania). Mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie mi rozwój, więcej historycznych strojów i żeby satysfakcja z tego co robię utrzymywała się na tym samym, wysokim poziomie :) 

Big thank for all of you droping here and thank you to those who leave comments (it really motivates me to write). I hope that next year will bring me progress (also in english!), more historical costumes and satisfaction as big as is it now :)

poniedziałek, 16 czerwca 2014

Kalendarium 1801

Drugie podejście do cyklu. Póki co chcę trzymać się chronologii, ale złamanie schematu to tylko kwestia czasu - jeśli komuś zależy na zestawieniu szczególnego roku z okresu 1700 - 1815, proszę pisać :)

Świat:
- 1 stycznia - Wejście w życiu Aktów Unii, na mocy którego z połączenia Królestwa Irlandii i Wielkiej Brytanii powstaje Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii.
- 7 lutego - zmarł Daniel Chodowiecki, polsko-niemiecki malarz i rysownik (ur. 1726)

ilustracja Chodowieckiego z Dziennika podróży do Gdańska, 1773 / illustration from Journey from Berlin to Danzig, 1773

- 8 marca - trwa kampania Napoleona w Egipcie, tego dnia miała miejsce bitwa pod Kanopą (lub bitwa pod Abukirem) pomiędzy siłami brytyjskimi i francuskimi. Zwyciężyli Brytyjczycy.
- 23 marca - Nocą tego dnia grupa spiskujących zdymisjonowanych oficerów wtargnęła do sypialni cara Pawła I, wywlekła go zza kotary i zażądała abdykacji. Gdy odmówił, pchnięto go mieczem i uduszono.
- 2 kwietnia - Bitwa morska pod Kopenhagą w której należąca do II koalicji antyfrancuskiej Wielka Brytania pokonała flotę Królestwa Danii i Norwegii. Dowodzący brytyjską flotą admirał Hyde Parker domyślając się przewagi Duńczyków nakazał wiceadmirałowi Nelsonowi odwrót. Jak mówi legenda, Nelson przytknął lunetę do oka, którego nie miał i stwierdziwszy, że nie widzi żadnych rozkazów, kontynuował atak, który doprowadził do kapitulacji przeciwnika. 
- 27 czerwca - kapitulacja wojsk francuskich w Kairze.
- 8 października - w Paryżu podpisany został układ pokojowy pomiędzy Rosją a Francją

World:
- January 1 - The Acts Union came into effect. Acts united the Kingdom of Great Britain and the Kingdom of Ireland to create the United Kingdom of Great Britain and Ireland.
- February 7 - died  Daniel Chodowiecki, Polish painter (b. 1726)
- March 8 - French Campaign in Egypt and Syria - battle of Abukir between french and british troops ended with British tactical victory.
- March 23 - Tsar Paul I of Russia was murdered in his bedroom by a band of dismissed officers. They charged into his bedroom and found Paul hiding behind some drapes in the corner. The conspirators pulled him out and tried to compel him to sign his abdication. Paul offered some resistance, and one of the assassins struck him with a sword, after which he was strangled and trampled to death. 

Tzar Paul I

 - April 2 - Battle of Copenhagen in which British fleet under the command of Admiral Sir Hyde Parker fight and strategically defeat a Danish-Norwegian fleet.
- June 2 - capitulation of the French troops in Cairo.
- October 8 - Russia and France sign a Treaty of Peace in Paris


Polska: 
- Izabela Czartoryska założyła w Puławach Świątynię Sybilli, czyli muzeum pamiątek narodowych.

Puławy, Świątynia Sybilli / Temple of the Sybill in Puławy

- Kraków stał się formalnie stolicą Galicji Zachodniej.
- Franz Karl Achard uruchomił we wsi Konary (Dolny Śląsk) pierwszą na świecie cukrownię produkującą cukier z buraków.
- zmarł urodzony w 1735 roku Ignacy KrasickiKto rządził?

Austria, Czechy i Węgry -  Franciszek II Habsburg
Dania - Chrystian VII
 Norwegia - Fryderyk VI
 Prusy - Fryderyk Wilhelm III
Stany Zjednoczone - John Adams / Thomas Jefferson
Wielka Brytania - Jerzy III
Hiszpania - Karol IV
Rosja - Paweł I / Aleksander I
Szwecja - Gustaw IV Adolf


Who ruled?

Austria, Czech and Hungary - Francis II, Holy Roman Emperor  

Denmark-Christian VII
  Norway - Frederick VI
  Prussia - Frederick William III
United States - John Adams /
Thomas Jefferson
United Kingdom - George III
Spain - Charles IV
Russia - Paul I / Alexander I
Sweden - Gustav IV AdolfSztuka, muzyka, literatura: 
Brytyjska pisarka Amelia Opie napisała powieść Ojciec i Córka.
Publikacja Wprowadzenia do sztuki gry na fortepianie autorstwa Muzio Clementiego (kto miał przyjemność grać jego etiudy? :) )
Beethoven napisał jedną ze słynniejszy sonat na świecie - Sonatę KsiężycowąArt, music, literature:  
Amelia Opie wrote novel The Father and Daughter.
Publication of Introduction to the Art of Playing on the Piano Forte by Muzio Clementi (anyone played his etudes? :) ).
Beethoven composed one of most popular compositions for the piano - Moonlight Sonata

William Turner, Dutch Boats in a Gale, National Gallery

François Gerard, Empress Joséphine of France, Hermitage Museum
Rembrandt Peale, Rubens Peale With a Geranium
Marie-Denise Villers, Young women drawing, Metropolitan Museum if Art, NY

Moda i dodatki:
Fashion and accessories:

Journal des Dames et des Modes, 1801Journal des Dames et des Modes, 1801Torebka / Reticule z MET Museum


Formal over dress, Royal Ontario Museum


bawełna, jedwab / cotton, silk MET Museum

sobota, 14 czerwca 2014

Stanisław Leszczyński Rex - Pomnik i Piknik / Memorial and Picnic (II)

fot. Piotr Różycki (kocham to zdjęcie! / I adore this photo!)

27 maja był dniem, w którym sporo się w Gdańsku wydarzyło. Tego dnia roku 1734 francuski dyplomata i pułkownik Louis Robert Hippolyte de Bréhan, hrabia de Plélo, bohatersko poległ dowodząc trzema batalionami w starciu z wojskami rosyjskimi w okolicach Twierdzy Wisłoujście. Tak o tych nieco makabrycznych wydarzeniach pisał markiz d'Argenson:
Hrabia de Plélo dowodził trzema batalionami (ok. tysiąc pięćset żołnierzy), usiłując bronić miasta, ale ze względu na ogromną przewagę Moskali, blisko trzydzieści tysięcy nieprzyjaciół, co nie dawało szans na powodzenie. Pomimo tego, hrabia Plélo walczył dzielnie do końca.
Mimo ran, ociekając krwią, trzykrotnie prowadził atak, próbują podnieść na duchu naszych żołnierzy, którzy widzieli bezsens dalszej walki. Zginął po odniesieniu piętnastu ran.
Tego samego dnia, ale 280 lat później, w asyście ambasadorów, polityków, duchowieństwa, żołnierzy prawdziwych i zrekonstruowanych, orkiestry, sztandarów, huków armat i koszmarnego wiatru przywrócono pamięć o hrabim i jego żołnierzach odsłaniając tablicę w miejscu, w którym hipotetycznie mógł zginąć.

fot. Krzysztof Dolatko
fot. Krzysztof Dolatko

May 27 was a day,  when a lot has happened in Gdansk. On this day in 1734, the French diplomat and colonel Robert Louis Hippolyte de Brehan, Count de Plélo, heroically died in battle between French and Russian troops near Wisłoujście Fortress. Marquis d'Argenson wrote about this event:The Count de Plélo, who commanded three battalions (about 1500 soldiers), try to defend the city, but the huge advantage of Russians, nearly thirty thousand enemies, didn't give chances for success. Nevertheless, the Count of Plélo fought bravely to the end.Despite the wounds, bleeding, led the attack three times, trying to lift the spirits of our soldiers who have seen the futility of further fighting. He died after sustaining fifteen wounds.On the same day, but 280 years later, in the company of ambassadors, politicians, clergy, real soldiers and reconstructed ones, orchestras, flags, cannons and horrible wind, the memory of the count and his soldiers was restored by exposing the monument in place, where Count hypothetically could have been killed.
Wydarzenie to łączyło się z otwarciem opisanej przeze mnie wcześniej wystawy o królu Leszczyńskim, można sobie na tejże wystawie dokładnie obejrzeć listy i wizerunek samego hrabiego. Atrakcji skupionych wokół roku 1734 było więcej, oprócz dosłownie hucznego odsłonięcia pomnika i metaforycznie hucznego otwarcia wystawy był też (tak tak, także huczny za to o wiele mniej poważny w wydźwięku) historyczny piknik. Uwielbiam pikniki w każdej formie i nie przeszkadzał nawet fakt, że ten miał charakter zdecydowanie bardziej wojskowy i obozowy, niż cywilny.This event was associated with the opening of an exhibition about King Leszczyński which I wrote about earlier. Attractions centered around the year 1734 were more. In addition to opening of exhibition and  unveiling the memorial was also little historical picnic. I love picnics in any form and didn't bother the fact that this one had far more military and camp character.


GRH Biały Orzeł

Specjalny gość z Warszawy z listem od samego króla (ale nie Leszczyńskiego ;) / Special guest from Warsaw with letter from King (but not Leszczyński ;)nowy fartuszek w produkcji / new apron is coming
szwedzki żołnierz / swedish soldier

Oprócz strzelania i małej a głośnej potyczki, można było też zapoznać się z mundurami francuskimi, polskimi, gdańskimi, szwedzkimi i rosyjskimi, a także, co jest oczywiście o wiele ciekawsze, damską "biedą" ;) A kto stał za tym wszystkim? Rada Siedlec (piknik), MHMG (pomnik) i moi kochani rekonstruktorzy z Garnizon Danzig (ze wsparciem Białego Orła i przyjaciół)

In addition to shooting and little battle, you could also admire the uniforms of French, Polish, Gdańsk, Swedish and Russian troops, and, which is obviously far more interesting, dresses of female povery ;) And who was behind all this? Council Siedlce (picnic), Historical Museum of Gdańsk (monument) and my beloved reenactors from Garnison Danzig (with the support of the White Eagle).

poniedziałek, 9 czerwca 2014

Stanisław Leszczyński Rex - Wystawa/ Exhibition (I)

 
Stanisław Leszczyński

 
Król Stanisław Leszczyński w Gdańsku 1733-1734 to tytuł najnowszej wystawy czasowej, którą możemy oglądać w Ratuszu Głównego Miasta będącego oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

King Stanisław Leszczyński in Gdańsk 1733-1734 is the title of the latest exhibition, which can be seen in the Main Town Hall, which is a branch of the Historical Museum of Gdańsk.

  Tematyka wystawy dotyka trudnego czasu gdańskiej historii, czasu oblężenia i kapitulacji miasta. W latach 1733–1738 miejsce miała wojna o sukcesję polską, w której głównymi bohaterami byli rywalizujący o koronę Stanisław Leszczyński i August III Sas. Zwolennikami Augusta byli Saksończycy, Rosjanie i Austriacy, Leszczyńskiego - Francuzi i Hiszpanie. Nie ma sensu rozpisywać się tu o całym konflikcie. Wystarczy wspomnieć, że w roku 1734 Leszczyński uciekł ze zdobytej przez wojska rosyjskie Warszawy do Gdańska. Na miejscu oczekiwał na pomoc sił francuskich, które wprawdzie przybyły, choć nie w ilościach pozwalających na zdobycie przewagi w konflikcie. Oblężenie ostatecznie skończyło się przegraną z wojskami rosyjskimi i licznymi stratami w ludności i zabudowie Gdańska.

The subject matter of the exhibition touches a difficult time in Gdansk history, the siege and surrender of the city. In years 1733–1738 was a war of the Polish Succession, in which the main characters were Stanisław Leszczyński and Augustus III. Augustus supporters were Saxons, Russians and Austrians, Leszczynski - French and Spanish. There is no point to write here about the whole conflict. Just to mention that in 1734 Leszczynski escaped from Warsaw acquired by the Russian army to Gdańsk. Here he waited for the help of French forces which came, though not in such volumes as to gain advantage in the conflict. The siege finally ended with the defeat of Leszczyński's supporters  and numerous losses in population and buildings of Gdańsk.


August II
  

Sama wystawa nie skupia się wyłącznie na wyżej wspomnianych latach. Dużo miejsca poświęcono życiorysowi króla i całości konfliktu. Zwiedzanie zaczyna się od dziedzińca, na którym zaaranżowano scenę walki w wykonaniu wojsk francuskich w mundurach regimentu Perigord.

The exhibition doesn't focus only on the aforementioned years. Much space is devoted to life of the king and the whole conflict. Tour begins with a courtyard where arranged fight scene performed by French troops in uniform regiment Perigord.

fot. Jerzy Gajewicz

Z dziedzińca przechodzimy do sal prezentujących właściwe eksponaty. W pierwszej sali zaprezentowano dramatis personae, europejskich królów i gdańskich burmistrzów. Druga i trzecia sala to mapy, broń, ryciny, listy, modele okrętów i trochę multimediów. Wszystko pod znakiem wojskowości. Kolejna sala, Kamlaria, to przede wszystkim przedmioty codziennego użytku wykopane w Gdańsku i okolicach. Z Kamlarii przechodzimy do Depozytu, w którym zaprezentowano liczne numizmaty. Ostatnia sala, największa, to głównie malarstwo i ponownie przedmioty codziennego użytku, ale tym razem prawdziwie luksusowe. Uwagę zwraca przede wszystkim koń z pleksi, na którym wyeksponowano czaprak i podpierśnik.

From the courtyard we go to the exhibition rooms presenting the actual exhibits. In the first room are presented the dramatis personae - European kings and mayors of Gdańsk. The second and third room are full of maps, weapons, engravings, letters, model ships and some multimedia. Everything concern military and war. Another room contain utilitarian objects excavated in Gdańsk and the surrounding area. Next room is Depository, which presented a number of coins. The last room, the largest, contain mainly paintings and utilitarian objects again, but this time luxurious. Attention is attracted by  acrylic horse, which exposed caparison and breastplate.
Maria Leszczyńska jako Junona, G. Coustou

 Wystawa powinna trafić szczególnie do fanów malarstwa i grafiki, bo ta dziedzina sztuki jest tam bogato reprezentowana. Ciekawe eksponaty znajdą dla siebie także miłośnicy broni i rzemiosła, choć ci ostatni w mniejszym stopniu. Nie sposób też nie wspomnieć o eleganckiej scenografii. Wystawa z całą pewnością jest godna polecenia i można ją oglądać do 2 listopada :) W następnym poście krótko o wydarzeniach towarzyszących wystawie.

The exhibition will go especially to fans of paintings and engravings, because this field of art is richly represented there. Interesting objects can be find by the weapons and craft lovers, although the second in a minor extent. Not to mention an elegant set. The exhibition is recommendable and you can look over until november 2 :) Next post will be dedicated to the events accompanying the exhibition.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...